Demre İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Tütün Denetim Ekiplerine Hizmetiçi Eğitim
2 2018 YILI AİLE HEKİMLİĞİ 5.EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
3 ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM SINAVI SONUÇ DUYURUSU -2018/1
4 2018 YILI AİLE HEKİMLİĞİ 5.EK YERLEŞTİRMEYE ESAS SON LİSTE
5 E-reçete Uygulaması
6 İntiharı Önleme Farkındalık Eğitimi ve Otizm ve Otizm Tarama Takip Programı Eğitimi
7 2018 Yılı 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası İlanı
8 Sağlık için Filede Buluşalım 4.Geleneksel Voleybol Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu, Kupalar Sahiplerini Buldu
9 2018 YILI SAĞLIK PERSONELİ MAYIS DÖNEMİ TAYİN SONUÇLARI İTİRAZLARI HAKKINDA DUYURU
10 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
11 Prof. Dr. Mustafa Ünal'a Teşekkür Belgesi
12 9 Mayıs Çölyak Günü Farkındalık Etkinlikleri
13 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
14 VALİ KARALOĞLU HAYIRSEVERLER İLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ PROTOKOLÜ İMZALADI
15 Askerlik Muayenesi Sağlık Muayene İşlemleri
16 2018 Yılı Nisan Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
17 Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Başvuru Süreci
18 10 Mayıs "Dünya Sağlık İçin Hareket et" #HerGünOnbinAdım
19 Madde Bağımlılığında Farkındalık Semineri
20 2018 Yılı Aile Hekimliği 5. Ek Yerleştirme
21 2018 YILI SAĞLIK PERSONELİ MAYIS DÖNEMİ TAYİN SONUÇLARI
22 Diyaliz Eğitim Başvuruları
23 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri
24 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
25 İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KURASI
26 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
27 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
28 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
29 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
30 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
31 2018 Yılı 1. Dönem ASM-AHB İzleme- Değerlendirme-Denetim Duyuruları
32 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
33 Kızamık- Kızamıkçık Vaka Bildirimi Hk.
34 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
35 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
36 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
37 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN 2018 YILI 1. DÖNEM OLAĞAN İZLEME VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA
38 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
39 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
40 Görüntü Paylaşım Platformu
41 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
42 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
43 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
44 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
45 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
46 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
47 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
48 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
49 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
50 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
51 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
52 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
53 Renkli Reçete Sistemi
54 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
55 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
56 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
57 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
58 Çalışan Motivasyonu
59 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
60 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
61 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
62 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
63 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
64 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
65 Hasta Mahremiyeti
66 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
67 Mor ve Turuncu Reçeteler
68 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
69 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
70 Denetimli Serbestlik
71 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
72 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
73 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
74 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
75 Diyaliz Eğitimleri
76 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
77 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
78 Yardım Toplama Hakkında
79 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
80 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
81 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
82 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
83 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular